Til hovedinnhold
Norsk English

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse

Vi har samlet forskningsfunn om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse.

Kontaktperson

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse
Ill.: Paint texture 3 fra sxc.hu

Vi konkluderte med at årsaken til at kvinner har høyere sykefravær enn menn kan finnes på alle nivåene. Kvinner har annen helse og får andre sykdommer enn menn. Kvinner mestrer stress, smerter og sykdom på en annen måte enn menn. Kvinner gjør fortsatt mest husarbeid, og har i stor grad hovedoppgaven rundt barna. Menn har i større grad kommet på banen når det gjelder barn, men det har ikke skjedd så mye med fordelingen av husarbeid. Kvinner med høy utdannelse og lang arbeidstid gjør mindre husarbeid, både fordi da bidrar mannen med mer og fordi familien i større grad kan kjøpe hjelp i hjemmet. I arbeidsmarkedet er hovedstrukturen helt tydelig, kvinner jobber i omsorgsarbeid og menn jobber med teknologi - markedet har betydelig lavere betalingsvillighet for omsorgsarbeid enn for teknologi, så menn tjener mer enn kvinner. Kvinner har sterke insentiver til å bevege seg over i mannsdominerte yrker, mens menn har ingen insentiver til å gå inn i typiske kvinneyrker. Kvinnedominerte yrker gir generelt større belastning enn i mannsdominerte yrker, både fysisk og psykisk.

Bak kj��nnsforskjellene i de enkle sykefraværstallene som jevnlig presenteres, ligger det et komplekst bilde av biologiske kjønnsforskjeller, stereotype rollemodeller, samfunnsstrukturer og et sterkt kjønnssegregert arbeidsmarkedet.

Rapporten (lenke under) inneholder rundt 500 referanser til publiserte forskningsartikler fra internasjonal og norsk litteratur. Rapporten inneholder også en del statistikk og faktagrunnlag om det norske arbeidsmarkedet. Vi har sortert litteraturen etter hvilken arena eller nivå som studeres: individ, familie, arbeidsplass, arbeids-marked og samfunn.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2013 - 15.02.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse (pdf 4 MB)

Bestill rapporten i papirformat hos Ansattinfo mangler 

 Les kronikk i Dagens næringsliv 8. april 2014

 

Utforsk fagområdene