Til hovedinnhold
Norsk English

Praksis og kunnskapsutvikling i Nav-kontor i Sør-Trøndelag

I dette prosjektet undersøker vi situasjonen for unge brukere med sammensatte behov hos Nav i Sør-Trøndelag. Både ledere og veiledere ved alle Nav-kontorene er intervjuet. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant unge brukere av Nav (18-30 år).

Kontaktperson

Problemstillinger

 1. Hva er status for ungdommer i fylket med sammensatte behov?
 2. Hvilke aktører jobber med ungdommene og hvilke tilbud gir de?
 3. Hvilke barrierer og kritiske overganger finnes?
 4. Hvordan jobber NAV-kontorene i Sør-Trøndelag med ungdom?
 5. Hva skal til for å skape bedre og mer effektive tjenester for ungdom i fylket?


Metode

Hovedmetoden i delprosjektet er å gjennomføre intervju med ulike aktører og analysere disse på en systematisk måte. I tillegg vil vi bruke kunnskapen fra den nasjonale evalueringen av Jobbstrategien som er nær ferdigstilt. Følgende intervjuer skal gjennomføres i prosjektet:

 • Alle Nav-kontorene i fylket (24)
 • Intervju med Nav Fylke
 • Med Oppfølgingstjenesten i fylket
 • Med fem arbeidsgivere
 • Med fem videregående skoler inkludert
 • Brukerundersøkelse i fylket blant unge under 30 år

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

09.06.2014 - 23.06.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten

"Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag" (pdf 1,4 MB)

Rapporten kan også bestilles i papirformat hos Ansattinfo mangler 

Utforsk fagområdene