Til hovedinnhold
Norsk English

Samarbeid mellom psykisk helsearbeid, fastleger og spesialisthelsetjenester

Vi har studert hvordan fastlege, kommune, og spesialisthelsetjenester samarbeider om mennesker med psykiske lidelser i ulike geografiske områder. Vi har fremskaffet mer kvalitativ informasjon om hva som kjennetegner et godt samarbeid mellom aktørene, og hvilke stikkord som er viktige for å ha grunnlag for et godt samarbeid.

Kontaktperson

Samarbeid mellom psykisk helsearbeid, fastleger og spesialisthelsetjenester
Samarbeid mellom psykisk helsearbeid, fastleger og spesialisthelsetjenester. Ill.: sxc.hu

Vi finner at problemstillinger knyttet til samarbeidet stort sett er de samme alle steder, men at svarene på disse problemstillingene er ulike fordi områdene er ulike. Dette skaper stor variasjon og mangfold i hvordan samarbeidet etableres og driftes. Samarbeidsmodeller om mennesker med psykiske lidelser må utvikles lokalt, i tråd med samarbeidspartenes kompetanse, erfaring, personlige egenskaper og det eksisterende tjenestetilbudet. Likeverd mellom samarbeidsparter, løpende dialog, fleksibilitet, et inkludert brukerperspektiv og gode rammer for fastlegens deltakelse – ser ut til å være de viktigste stikkordene for godt samarbeid.

Mye kan løses med bedre samhandling mellom kommune, fastlege og spesialist, men det er grenser for hva som kan oppnås. Mangel på årsverk og tilgjengelige boligressurser i kommunene gir begrensninger i tjenesteutviklingen og i driften. Bedre samhandling vil ikke dekke disse behovene.

_________________
Prosj.nr. 102005420

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.06.2013 - 31.12.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

Les Helsedirektoratets artikkel om prosjektet
"Godt samarbeid om psykisk helse i kommunene"

 

Last ned rapporten
Samarbeid mellom helsetjenestene for mennesker med psykiske lidelser

Rapporten kan også fås i papirversjon ved henvendelse til Ansattinfo mangler 

 

 

Utforsk fagområdene