Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av AiR UNG – Intervensjon mot ungt utenforskap Et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for unge voksne ved Rehabiliteringssenteret AiR

Sammendrag

På oppdrag fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, har vi gjennomført en evaluering av AiR UNG, et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringstilbud (ARR) rettet mot unge voksne i alderen 18 til 30 år. Målet med forskningsprosjektet har vært å frembringe ny innsikt som kan bidra til utviklingen av skreddersydde ARR-tiltak tilpasset behovene og utfordringene til unge voksne i fare for marginalisering. Gjennom omfattende kvalitativt feltarbeid og intervjuer med både deltakere på AiR UNG og ansatte ved rehabiliteringstjenesten, har vi identifisert hvilke deler av tilbudet som oppleves mer og mindre nyttige, motiverende og meningsfylte. Videre har vi skissert konkrete forslag til forbedringer og innovasjoner av AiR UNG.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2024

Forlag

Sintef

Hefte nr.

2024:00296

ISBN

978-82-14-07191-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin