Til hovedinnhold
Norsk English

Silje L. Kaspersen

Seniorforsker

Silje L. Kaspersen
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Trondheim

Silje L. Kaspersen er seniorforsker i SINTEF, avd. Helse og forsker i Regforsk ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Hun har doktorgrad i samfunnsmedisin, der hun undersøkte sammenhengen mellom arbeidsledighet og helse i den norske arbeidspopulasjonen ved hjelp av registerdataanalyser og bruk av HUNT-data. I SINTEF har hun jobbet med en rekke evalueringer og forskningsoppdrag for helsemyndighetene siden 2006.

Utdanning

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU):
Ph.d. i samfunnsmedisin (disputerte i 2017)
Mastergrad i samfunnsøkonomi (2006)

Kompetanse og fagområder

Behersker både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder (registerdataanalyser/spørreundersøkelser/intervju), og liker å kombinere disse (mixed methods) for å se et større bilde.
Jeg er også godt kjent med søknadsprosessene og melderutinene som kreves for registerdatatilgang på individnivå både hos registereiere (f.eks. SSB, NAV og Helsedirektoratet), REK og SIKT.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/silje-l-kaspersen-8336738/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Silje-Kaspersen

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-3784-033X

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Professor Brochs gate 2
Trondheim