Til hovedinnhold

Fra "Raskere tilbake" til "Helse og arbeid": Følgeevaluering etter omleggingen av "Raskere tilbake"-ordningen i spesialisthelsetjenesten

Fra "Raskere tilbake" til "Helse og arbeid": Følgeevaluering etter omleggingen av "Raskere tilbake"-ordningen i spesialisthelsetjenesten

Forskere ved SINTEF og NTNU skal i perioden 2018-2021 følgeforske på omleggingen av "Raskere tilbake". Det overordnede målet med følgeevalueringen er å studere omleggingen av "Raskere tilbake"-ordningen og hvilke konsekvenser omleggingen, og de tiltak som nå videreføres/etableres, har på system-, tjeneste- og pasientnivå.

Ill.: SINTEF

Skal du delta som informant i spørreundersøkelse sendt ut i september 2021? Trykk her for informasjonsskriv

 

"Raskere tilbake"-ordningen (RT) ble avsluttet som prosjekt ved utgangen av 2017, og fra 2018 er tiltakene i ordningen en del av ordinær drift og "sørge for"-ansvaret til de regionale helseforetakene. Satsingen videreføres under betegnelsen "Helse og arbeid".

Vi skal følgeevaluere omleggingen fra prosjekt til drift, med vekt på fem hovedpunkter:

  • tiltakenes konsekvenser for pasienter med muskel- og skjelettlidelser og/eller pasienter med psykiske lidelser
  • tiltakenes effekt på sykefravær
  • innhold i pasienttilbudene over tid og rådgiving om evt. justering av kursen
  • effekt av endringer i organisering og samhandling internt i spesialisthelsetjenesten og i forhold til NAV, fastleger mv.
  • effekt på arbeidsrettede tiltak integrert i behandlingen i spesialisthelsetjenesten

I følgeevalueringen vil vi analysere disse problemstillingene for å forstå hva "Helse og arbeid" betyr for arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten, og hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser tiltakene og omleggingen har. Problemstillingene skal analyseres både på systemnivå, tjenestenivå og pasientnivå.

Det skal benyttes både kvantitative og kvalitative metoder i evalueringen, herunder intervju, spørreskjemaundersøkelser og registerdataanalyser.

Publisert mandag 26. november 2018
Seniorforsker
950 88 303

Prosjektvarighet

2018 - 2021

Oppdragsgiver

De fire regionale helseforetakene