Til hovedinnhold
Norsk English

Bruker- og pasientundersøkelse i psykisk helsevern og rusbehandling

SINTEF samarbeider med Helsedirektoratet om en undersøkelse rettet mot voksne brukere og pasienter som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Helsedirektoratet ønsker å få mer kunnskap om hvordan voksne brukere og pasienter opplever det polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kunnskapen fra undersøkelsen vil bidra til å videreutvikle tilbudet.

Personer, som er 18 år eller eldre, som i løpet av februar, mars og april har mottatt poliklinisk behandling, inviteres til å delta i en spørreundersøkelse i begynnelsen av juni 2023. Spørreskjemaet sendes ut via Helsenorge.no og svarene behandles anonymt.

Undersøkelsen vil blant annet se nærmere på:

  • Hvorvidt behandlingen har vært til hjelp.
  • Opplevd mulighet til medvirkning i egen behandling.
  • Relasjon til behandler.
  • Opplevd samarbeid mellom involverte tjenester.


Invitasjon om å delta blir sendt ut på SMS eller e-post. Man deltar ved å logge inn på Helsenorge.no hvor det lenkes til undersøkelsen. De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon vil ikke motta invitasjonen.

SINTEF samarbeider med Klinisk forskningsenhet Midt-Norge, som er ansvarlige for den tekniske delen av undersøkelsen. De har lang erfaring med slike undersøkelser og benytter tekniske løsninger som sikrer deltakernes anonymitet.

Vi oppfordrer alle som mottar invitasjonen til å svare på spørreundersøkelsen.

Les mer om undersøkelsen her

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Utforsk fagområdene