Til hovedinnhold
Norsk English

Marian Ådnanes

Seniorforsker

Marian Ådnanes
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Trondheim

Marian Ådnanes er seniorforsker i SINTEF, avdeling Helse. Hun har vært i SINTEF siden 2002, og vært forskningsleder i to perioder – til sammen ti år. Hennes fagbakgrunn er en kombinasjon av samfunnsvitenskap og psykologi, med doktorgrad i psykologi fra 2004.

Utdanning

Dr. polit, psykologi ved NTNU, 2004. Tittel på avhandling: «Lost in transitions? issues of citizenship among post-communist youth». Cand.polit. psykologi ved NTNU (1992) i kombinasjon med bl.a. mellomfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Institutt for politikk og forvaltning ved UiB.

Kompetanse og fagområder

Har omfattende erfaring som forsker, forskningsleder og prosjektleder. Har ledet en lang rekke prosjekter som omhandler ulike problemstillinger i helse- og velferdstjenestene. En stor del av forskningen omhandler psykisk helsehjelp, helhetlig tilbud og gode pasientforløp for personer med komplekse og sammensatte behov. De siste årene har flere av forskningsprosjektene omhandlet barn i barnevern - behov og barrierer for helsehjelp, og særlig psykisk helsehjelp.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/marian-%C3%A5dnanes-459a9a5/?originalSubdomain=no

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Marian-Adnanes

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4674-549X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Professor Brochs gate 2
Trondheim