Til hovedinnhold
Norsk English

ForFrøya: Forebyggende psykisk helsearbeid med ungdom og unge voksne i Frøya kommune

Frøya kommune og Øya-fondet har etablert "Forebyggende team" med mål om å forbedre de forebyggende psykiske helsetjenestene rettet mot den unge befolkningen i kommunen. Kommunen ønsket å finne gode tiltak og arbeidsmetoder for det forebyggende teamet. For systematisk innhenting av data, dokumentasjon og analyser ble helsetjenesteforskere fra SINTEF engasjert til å følge utviklingen og gi forskningsbaserte innspill underveis.

Kontaktpersoner

Foto: Frøya, Shutterstock

Prosjektet hadde to delmål:

  • Delmål 1: Utvikle og teste hvilke forskningsbaserte forebyggende tiltak som kan iverksettes for at Frøya-samfunnet skal bli et mer inkluderende samfunn med gode fellesskapsverdier og mindre dårlige holdninger til hverandre, der unge voksne kjenner på mindre press og bedre livskvalitet.
  • Delmål 2: Utvikle arbeidsformer og tiltak som øker synligheten, fleksibiliteten og tilgjengeligheten i de kommunale tilbudene innen psykisk helse og rus til barn, unge og unge voksne.

Det ble benyttet kvalitative forskningsmetoder i form av workshop og fokusgruppeintervju med både ungdommer og tjenester.


 

Kvalitetssikrer: Kirsti Sarheim Anthun

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Finansiering

DistriktsForsk Trøndelag, Øya-fondet og Frøya kommune

Utforsk fagområdene