Til hovedinnhold
Norsk English

Tjenestedesign

Hverdagen blir stadig mer digitalisert, og mange tjenester er skybaserte. Tjenestedesign handler om å gjøre prosesser, produkter og tjenester bedre ved å kombinere de digitale flatene med de analoge.

Kontaktpersoner

I SINTEF forsker vi på metoder og verktøy for økt kvalitet og bedre brukeropplevelser på ulike områder i alt fra helsesektoren til maritime virksomheter.

Å involvere brukerne står sentralt i tjenestedesign, enten brukeren er en kunde, en ansatt eller en som skal benytte seg av en tjeneste. Vi bidrar med forskningsbasert kunnskap og metodikk som involverer de ulike aktørene og som dokumenterer og analyserer deres kundereiser.

Vi designer hvordan fremtidens nye tjenester kan utformes i dagens komplekse verdikjeder. SINTEF har en bred og dyp kompetanse fra de tekniske aspektene av en tjeneste – til tjenestedesignere som involverer og designer selve kundereisen sammen og for brukerne.

Prosjekter

Myworkout GO som Medical Device

Myworkout GO som Medical Device

Start:
Slutt:

Overordnet mål med prosjektet er å utvikle en helsetjeneste som kombinerer ny digital teknologi i den digitale treningsstøtten Myworkout GO med nye trenings- og behandlingsmetoder, og ny digital motivasjonsoppfølging for å fremme helse og forebygge...

Helserom Helgeland

Helserom Helgeland

Start:
Slutt:

Dette er et innovasjonsprosjekt der målet er å utvikle en tjenestemodell som sikrer at pasienter på Helgeland får tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet eller i et lokalt Helserom.