Til hovedinnhold
Norsk English

Ragnhild Halvorsrud

Seniorforsker

Ragnhild Halvorsrud
Kontorsted:
Oslo

Min akademiske erfaring spenner fra menneske-maskin-interaksjon til tjenesteinnovasjon og modellering av pasientforløp. For tiden leder jeg forsker- og innovasjonsprosjekter som fokuserer både på den praktiske og teoretiske siden av tjenesteinnovasjon og brukermodellering. Jeg leder arbeidet med CJML, det visuellle modelleringsspråket for kundereiser som vektlegger presise beskrivelser og analyse av tjenesteprosesser,

Utdanning

Jeg har en doktorbrad i biofysikk fra Universitetet i Oslo. Har også 30 studiepoeng fra Handelshøyskolen BI innen innovasjonsledelse.

Kompetanse og fagområder

Jeg har kompetanse innen disse feltene: Service science, human-computer interaction, modelling of customer jouneys. Fra tidligere har jeg også kompetanse innen utvikling av VR-simulatorer for flere samtidige brukere. Har jobbet 11 år innen industri med forskning og utvikling.

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Ragnhild-Halvorsrud

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3774-4287

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo