Til hovedinnhold
Norsk English

Pathway: Verktøy for å beskrive og kommunisere pasientforløp

Pasientforløp har blitt et viktig begrep i helsesammenheng, og brukes av fagpersoner med forskjellig bakgrunn, f.eks. klinikere, koordinatorer og teknologer. Samtidig er selve begrepet uklart, har et variabelt abstraksjonsnivå, og metodene er lite pasientsentrerte. Målet med forskningsprosjektet Pathway er å utvikle metoder og verktøy basert på presise modeller, for å forenkle kommunikasjonen rundt pasientforløp.

Kontaktperson

Foto: SINTEF (R. Halvorsrud)

Mangelen på et samlende rammeverk for pasientforløp har resultert i utallige beskrivelsesformater, og begrepsavklaringer forekommer sjelden. I praksis brukes pasientforløp mest av sykehus for å sikre at pasienter får helsehjelp innenfor gitte tidsfrister. Pasientforløp omfatter som regel kun én institusjon, og setter sjelden pasienten i fokus.

Visjonen i Pathway er å utvikle et teoretisk fundament og et visuelt modelleringsspråk for å beskrive, forbedre og kommunisere pasientforløp. Prosjektet er forankret i pasientens perspektiv, og vi vil involvere pasienter, pårørende og pasientorganisasjoner i forskningen. To sykdomsgrupper står i fokus: multippel sklerose (en kronisk, livslang nevrologisk sykdom) og kreft. Målet er å etablere verktøy og metoder som kan beskrive alle typer pasientforløp, og som skal bidra til å skape gode og helhetlige pasientopplevelser.

Resultatet av prosjektet skal bli en verktøykasse for presise, visuelle modeller for pasientforløp. Dette vil gjøre det lettere å oppnå en felles forståelse og kommunisere mellom ulike profesjoner. Verktøyene skal også utvikles med tanke på å kommunisere direkte med pasienten.

Pathway ledes av SINTEF Digital, og prosjektpartnere er Universitetet i Oslo og Universitetet i Aalto, Finland. Vi vil gjøre studier i samarbeid med universitetssykehuset i Oslo og Helsinki – og sammenligne resultater mellom sykdomsgrupper og land. Prosjektverktøyene vil bli offentlig tilgjengelig for alle, og promoteres gjennom seminarer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025

Finansiering

Norges Forskningsråd

Samarbeidspartnere

Universitetet i Oslo og Aalto University, Finland

Prosjekttype

Forskningsprosjekt 

pathway_logo.png

Utforsk fagområdene