Til hovedinnhold
Norsk English

CyberKit4SME – En verktøykasse for håndtering av cybersikkerhet rettet mot småbedrifter

Det EU-finansierte prosjektet CyberKit4SME har som mål å styrke småbedrifters autonomi når det gjelder håndtering av cybersikkerhet ved hjelp av sofistikerte, men rimelige verktøy. Prosjektet vil hjelpe småbedrifter å bli mer bevisste på risikoen og gjøre det mulig for dem å overvåke, forutsi og håndtere slike risikoer.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Små og mellomstore bedrifter samt mikrobedrifter utgjør 99 % av det totale antallet europeiske bedrifter og 57 % av den europeiske markedsverdien. Det er derfor viktig å støtte og utstyre småbedriftene med de riktige verktøyene for å beskytte seg mot nettkriminalitet.

CyberKit4SME vil utvikle en verktøykasse rettet mot småbedrifter som hjelper dem å bli klar over, analysere, forutsi og håndtere cybersikkerhets- og databeskyttelsesrisiko. Verktøykassen skal tilby sofistikerte nivåer av analyse og beskyttelse på en måte som er billig, lett å forstå og som fremmer samarbeid.

Verktøykassen vil bestå av:

  • Offline risikomodelleringsverktøy for å støtte ISO 27005 risikoanalyse og personvern og databeskyttelse ‘by design’.
  • Offline verktøy for å adressere menneskelige og organisatoriske risikoer rettet mot ikke-eksperter.
  • Online overvåking av cybersikkerheten (SIEM-verktøy).
  • Rimelige og brukervennlige tjenester for å garantere datasikkerhet og dataintegritet.
  • Verktøy for rapportering av sikkerhetshendelser og støtte for deling av sikkerhetsinformasjon basert på blokkjeder, slik at småbedrifter kan samarbeide med CERT-er, leverandørkjedepartnere og andre småbedrifter.

Prosjektet vil bruke verktøyene og demoer for å trene småbedrifter i å identifisere de største truslene og adressere dem med større selvtillit.

Resultatene blir validert av småbedrifter i fire kritiske sektorer:

  1. Økonomi
  2. Helsevesen
  3. Energi
  4. Transport

CyberKit4SME.PNG

CYBERKIT4SME logo RGB.png

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Finansiering

EU H2020

Samarbeidspartnere

Inetum, University of Southampton, IBM, Sogei, Tiani Spirit, JRC, Energis, 3SOFT, Elektrobit

Prosjekttype

EU - Innovation Action

Prosjektets hjemmeside

https://cyberkit4sme.eu/ 

Utforsk fagområdene