Til hovedinnhold
Norsk English

Industriell cybersikkerhet

Digitalisering i industrien betyr at IKT-systemer som tidligere levde i en isolert verden kobles sammen med internett. Det gjør at vi kan utnytte både historiske data og sanntidsdata, skape en mer effektiv produksjon og drift, og automatisere en rekke prosesser. Økt digitalisering kan gi økt sikkerhet, men også økt sårbarhet for cyberangrep.

Kontaktpersoner

Siden skillet mellom industrielle systemer og kontorsystemer viskes ut, kan angrep på kontorsystemer være et springbrett inn mot de industrielle systemene. Trusselbildet blir mer komplisert og arbeidet med å ivareta sikkerheten krever ny kunnskap og nye metoder.

I SINTEF utvikler vi kunnskap og praktiske løsninger som både kan forhindre skade på mennesker og ytre miljø, og samtidig beskytte systemer og fysisk utstyr mot dataangrep.

Vi bidrar til at industri og samfunnskritiske funksjoner kan digitaliseres på en trygg måte. Vårt mål er at virksomheter både oppnår økt sikkerhet og økt konkurransekraft. Gjennom forskningsbasert ekspertise utvikler vi kunnskap, veiledere og innovative løsninger. Vi fungerer som rådgiver når virksomheter skal ta i bruk ny teknologi. Vi har lang erfaring med forskning på sikkerhet i sektorer som olje og gass, kraft og energi, samt maritim transport.

SINTEF organiserer to industriforum som er faglige møteplasser for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom industri, sikkerhetsmyndigheter og forskningsorganisasjoner med spesiell interesse for industrielle IKT-systemer (OT-systemer):

  • PDS-forum – Pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer
  • CDS-forum – Cybersikkerhet av industrielle IKT-systemer

Hva gjør vi?

Tema
Samfunnssikkerhet og resiliens

Samfunnssikkerhet og resiliens

De fleste kritiske infrastrukturer har aldri blitt, og vil trolig heller ikke bli, utsatt for en ekstrem hendelse som terrorangrep, nettangrep eller ekstremvær. Det er likevel helt nødvendig å vurdere samfunnets resiliens i tilfelle en ekstrem...

Ekspertiser

Aktuelt

Slik reduserer du risikoen for IT-angrep

Slik reduserer du risikoen for IT-angrep

Antallet digitale angrep rettet mot norske virksomheter har tredoblet seg siden 2019 og daglig blir nye selskaper rammet. Hvordan skal du redusere risikoen i din virksomhet? Her får du svaret!

Prosjekter

Introduksjon til digital sikkerhet

Introduksjon til digital sikkerhet

Start:
Slutt:

I prosjektet skal vi utvikle og gjennomføre et nytt forskningsbasert videreutdanningstilbud innen digital sikkerhet. Vi vil legge vekt på arbeidsrelevans og nærhet til praksisfeltet, slik at faget gir verdi i kandidatenes arbeidshverdag.

Cybersikkerhet og barrierestyring

Cybersikkerhet og barrierestyring

Start:
Slutt:

Prosjektet vil utvikle ny kunnskap, metoder og veiledning for å sikre industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer mot cyberangrep. Antall trusselsaktører og cyberangrep rettet mot petroleumssektoren øker og fører til nye fare- og ulykkessituasjoner...

ISESAP

ISESAP

Start:
Slutt:

Gjennom ISESAP-prosjektet utvikles en ny brannalarmplattform som kombinerer digitaliserte tjenester med de strenge sikkerhets- og sikkerhetskravene som gjelder for slike systemer.

Hør SINTEFs podkast «Smart forklart» om cybersikkerhet her:

Hør alle episodene av podkastserien «Smart forklart» her.