Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet i kritisk infrastruktur

Uten kritisk infrastruktur, som strømnett, vann- og avløp, luftfart, bryter samfunnet sammen.

Vi forsker på cybersikkerhet anvendt i kritisk infrastruktur og samarbeider med eksperter innen ulike domener.  Dette bidrar til forståelse av de digitale truslene samt hvordan tilpasse sikkerhetsløsninger til de kravene som settes til f.eks. responstid i ulike anvendelser og hvordan man kan øve i forkant av hendelser. Velstrukturert administrasjon og respons av hendelser reduserer kostnader og konsekvenser etter et sikkerhetsbrudd. Erfaringer som er oppnådd i forbindelse med en hendelse kan gjenbrukes i risikostyringsprosessen og også for arbeidet med å øke bevisstheten knyttet til informasjonssikkerhet.