Til hovedinnhold
Norsk English

Introduksjon til digital sikkerhet

I prosjektet skal vi utvikle og gjennomføre et nytt forskningsbasert videreutdanningstilbud innen digital sikkerhet. Vi vil legge vekt på arbeidsrelevans og nærhet til praksisfeltet, slik at faget gir verdi i kandidatenes arbeidshverdag.

Ill.: Shutterstock

Læringsmodellen består av både digitale moduler og fysiske samlinger. Målgruppen er kandidater med minimum videregående opplæring og relevant yrkeserfaring. Utdanningen vil også være godt egnet for kandidater med høyere utdanning innen andre fagområder enn informasjonssikkerhet.
Innholdet i utdanningen vil bestå av følgende fire moduler på 2,5 studiepoeng (ECTS) hver:

  1. Behov for digital sikkerhet og grunnleggende sikkerhetsbegreper
  2.  Risikostyring
  3. Sikkerhetsledelse
  4. Sikkerhetsteknologi

Omfang på totaltilbudet vil være 10 studiepoeng (ECTS).

Prosjekteier er NTNU, og SINTEF Digital vil bidra til/med:

  • faglig avgrensing og innhold
  • utvikling av konsept og gjennomføringsplan
  • kvalitetssikring og legitimitet
  • evaluering av pilot
  • nettverk og synlighet
  • gjennomføring av pilot og bidra med lærekrefter.


SINTEF Digital vil også være en sentral aktør i prosjektets styrings-/ressursgruppe.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Finansiering

Kompetanse Norge

Samarbeidspartnere

Prosjekteier er NTNU. Andre partnere i prosjektet: Tekna, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), Hovedorganisasjonen Virke (Virke), Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og DigitalNorway – Toppindustrisenteret.

Prosjekttype

Fleksibel videreutdanning

Mer informasjon om kursene finner du på:

Introduksjon til digital sikkerhet – Innføring
Introduksjon til digital sikkerhet - risikostyring