Til hovedinnhold
Norsk English

ISESAP

Gjennom ISESAP-prosjektet utvikles en ny brannalarmplattform som kombinerer digitaliserte tjenester med de strenge sikkerhets- og sikkerhetskravene som gjelder for slike systemer.

Kontaktperson

Foto: Autronica

Tradisjonelle brannalarmsystemer har tre hovedfunksjoner: å detektere, reagere og varsle. Selv om disse grunnleggende funksjonene er de samme, vil ulike aspekter som størrelse, kompleksitet og gjeldende forskrifter variere betydelig basert på hvor systemet er installert, fra kontorbygg, hoteller og barneskoler til cruiseskip og oljeanlegg. 

En av de største utfordringene brannalarmsindustrien står overfor i dag, er å holde tritt med de raske teknologiske utviklingene innen digitalisering, samtidig som de møter sikkerhetskravene som gjelder for slike produkter. Teknologi utviklet "i går" vil ikke oppfylle kravene for "i morgen", og på det globale markedet er det en konstant drivkraft for nye funksjoner, bransjekrav og trusler mot datasikkerheten. Fremtidens brannalarmsystem kan ikke påvirkes av rask endring i teknologi eller at kritiske komponenter blir utdaterte. 

Gjennom ISESAP-prosjektet har Autronica Fire & Security og SINTEF Digital startet utviklingen av en ny brannalarmplattform som kombinerer digitaliserte tjenester med de strenge sikkerhets- og sikkerhetskravene som gjelder for slike systemer. Dette vil bane vei i bransjen og legge til rette for en rekke nye tjenester, for eksempel bruk av store mengder data samlet inn av tusenvis av brannsensorer i en kontorbygning sammen med maskinlæring for prediktivt vedlikehold av selve branninstallasjonen eller tredjepartstjenester som optimalisering av energibruk og bygningsautomasjon. 

For å kunne tilby digitaliserte tjenester samtidig som både sikkerheten og tryggheten til systemet ivaretas, er det nødvendig å bruke ulike avanserte metoder og utvide forskningsfronten innen domenet. Løsninger for datakommunikasjon, containerisering og sanntidssystemer med flere kritikalitetsnivåer vil bli brukt, slik at sikkerhetskritiske og sertifiserte deler av systemet kan kjøres på samme datamaskin som ikke-sertifiserte tjenester. For å ivareta sikkerhetsaspektene gjennom hele prosjektet, vil SafeScrum-metoden utviklet av SINTEF Digital bli brukt. 

Prosjektet vil resultere i flere Minimum Viable Products (MVP-er) som demonstrerer de viktige funksjonene til den nye brannalarmplattformen. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2025

Type prosjekt

IPN