Til hovedinnhold
Norsk English

Pålitelighet av sikkerhetskritisk utstyr

Dagens næringsliv og samfunn er mer sårbart enn før. En svikt i et system kan føre til at virksomheter får problemer eller at avgjørende samfunnsfunksjoner blir lammet. Det er store gevinster å hente på å forebygge svikt gjennom god planlegging.

Kontaktperson

SINTEF har lenge hatt stor aktivitet innen utvikling av teori, metoder og verktøy for design, validering, operasjon og evaluering av datamaskinbaserte kontroll- og sikkerhetssystemer anvendt i prosess-industrien. Hovedprosjektene innen dette området har vært PDS-prosjektene, om pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Hovedleveransene fra disse prosjektene er PDS-metoden og PDS-datahåndbok. PDS-forum er en videreføring av PDS-prosjektene, og er et forum i regi av SINTEF, for utveksling av erfaringer mellom norske leverandører, konsulentselskaper og brukere av kontroll- og sikkerhetssystemer.

Fagmiljø