Til hovedinnhold
Norsk English

Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS) - SFI

NORCICS' visjon er å bidra til å gjøre Norge til det sikreste digitaliserte landet i verden, ved å forbedre cybersikkerhet og motstandskraft i de kritiske sektorene, gjennom å støtte forskningsbasert innovasjon.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

NORCICS vil følge en helhetlig, omfattende og systemisk tilnærming med fokus på mennesker, prosesser og teknologi for å beskytte kritiske sektorer ved hjelp av kjernefunksjonene i cybersikkerhet (identifisere, beskytte, oppdage, respondere og gjenopprette). I NORCICS vil forskning på teknologiske løsninger for cybersikkerhet resultere i metoder og verktøy som kan benyttes for ulike infrastrukturer. Slike metoder og verktøy vil videre dekke et bredt spekter av konsepter, og bli verifisert med en rekke demonstratorer for forskjellige kritiske sektorer.

Konsortiets medlemmer har komplementær ekspertise, og sammen omfavner partnerskapet de fleste områdene knyttet til grunnleggende forskning, sektorområder og teknologiske anvendelser av cybersikkerhet. Brukerpartnerne kommer fra både offentlig og privat sektor, og representerer alle de kritiske sektorer som adresseres i NORCICS. En rekke internasjonalt anerkjente sentre og aktører som er aktive innen cybersikkerhet har bekreftet sin deltakelse i NORCICS.

NORCICS sikter mot å bli et attraktivt og kompetent forskningsmiljø innen cybersikkerhet for kritiske samfunnsfunksjoner. Senteret har som mål å utdanne mer enn atten doktorgradsstudenter og syv postdoktorer med høy kompetanse knyttet til behovet for cybersikkerhet i samfunnet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2028

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeidspartnere

Norsk Regnesentral, Universitetet i Agder, Hafslund Nett, Norsk Hydro, Kongsberg gruppen, Mnemonic, Yara International, Sykehuset Innlandet, Equinor, Memoscale, Lyse Elnett, Helgeland Kraft, Siemens, Oslo Politidistrikt, NP-Spectrum, Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og SINTEF .

Prosjekttype

SFI - Sentre for forskningsdrevet innovasjon