Til hovedinnhold
Norsk English

Gerd Kjølle

Sjefforsker

Gerd Kjølle er sjefforsker i SINTEF innen forsyningssikkerhet for elektrisitet og senterdirektør for Centre for Intelligent Electricity Distribution (CINELDI) som er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Kjølle har i mange år vært professor II ved NTNU institutt for elkraftteknikk i pålitelighet av kraftsystemer. Kjølle mottok Norges Tekniske Vitenskapsakademis ærespris for 2019 for sine bidrag innen forsyningssikkerhet og pålitelighet i elkraftnettet.

Utdanning

Sivilingeniør i elkraftteknikk, NTNU
Pedagogisk utdanning for sivilingeniører, NTNU
Dr. ing. i elkraftteknikk, NTNU

Kompetanse og fagområder

Forsyningssikkerhet for elektrisitet, pålitelighet, risiko- og sårbarhetsanalyse i kraftsystemer, kostnader ved avbrudd i strømforsyningen (KILE), feil- og avbruddsstatistikk (FASIT), nettplanlegging, Smart Grids.
Forskningsledelse, prosjektledelse.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/gerd-kj%C3%B8lle-652bbb40/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Gerd-Kjolle

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6117-3293

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim