Til hovedinnhold

Sårbarhet i kraftsystemet

Sårbarhet i kraftsystemet

Målsettingen for dette prosjektet har vært å bygge kompetanse og kunnskap om sårbarheter i et kraftsystem i endring, spesielt på grunn av nye krav og endrede driftsbetingelser, og slik bidra til å sikre et riktig nivå på forsyningssikkerheten.

Havari

Prosjektet har jobbet med to hovedområder:

  • Indikatorer og metodikk for å overvåke og klassifisere sårbarheter i kraftnett
  • Metoder og verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyse av kraftsystemet.
Publisert mandag 27. oktober 2014
Sjefforsker
906 72 035

Prosjektvarighet

2009 - 2013