Til hovedinnhold
Norsk English

Sårbarhet i kraftsystemet

Målsettingen for dette prosjektet har vært å bygge kompetanse og kunnskap om sårbarheter i et kraftsystem i endring, spesielt på grunn av nye krav og endrede driftsbetingelser, og slik bidra til å sikre et riktig nivå på forsyningssikkerheten.

Kontaktperson

Prosjektet har jobbet med to hovedområder:

  • Indikatorer og metodikk for å overvåke og klassifisere sårbarheter i kraftnett
  • Metoder og verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyse av kraftsystemet.

Du finner mer informasjon om prosjektet på de engelske sidene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2013

Utforsk fagområdene