Til hovedinnhold
Norsk English

RaPid

Fremtidens driftsstrategier i kraftsystemet

Kontaktperson

Tradisjonelt håndteres påliteligheten i kraftnettet ved å forsterke det eksisterende eller bygge nytt nett.

Med økende integrasjon av variabel fornybar energiproduksjon og økende kraftutveksling mellom land kan nettbygging bli veldig kostbart og ikke nødvendigvis samfunnsøkonomisk optimalt. Om en derimot tar en sannsynlighetsbasert tilnærming til nettplanlegging, som innebærer at pålitelighet og kostnader veies opp mot hverandre, kan det vise seg at det er bedre å basere seg mer på tiltak som kan gjøres i driften av nettet:

 

  • forebyggende tiltak for å tåle feilhendelser bedre
  • korrektive tiltak for å bedre tilpasse seg etter feilhendelser
  • gjenopprettende tiltak for å hurtig gjenopprette kraftforsyningen til sluttbrukere

Hovedmålet til prosjektet er å utvikle metodikk for hurtig identifisering av driftsstrategier med forebyggende, korrektive og gjenopprettende tiltak som sikrer oss et motstandsdyktig transmisjonsnettet.

 

Prosjektet vil bidra til å tette kompetansehull knyttet til driftsstrategiene som er en forutsetning forbedre håndtering av pålitelighet i transmisjonsnettet. Det vil fokusere på hurtig identifisering av nær-optimale forebyggende tiltak ved å utvikle og evaluere nye modeller med kort beregningstid for nettdrift.

 

Prosjektet vil også utvide forskningsfronten ved å mer nøyaktig ta hensyn til gjenopprettingstid og gjenopprettende tiltak innenfor et bredere rammeverk for pålitelighetshåndtering.

 

De forventede resultatene fra prosjekter inkluderer metoder, modeller og prototype-verktøy som kan implementeres i sannsynlighetsbaserte pålitelighetsanalyseverktøy for å forbedre nøyaktighet og beregningstid.

 

 

Partnere:

  • NTNU
  • Statnett
  • NVE
  • SINTEF Digital

Dette er et KPN-prosjekt (Kompetanseprosjekt for næringslivet) finansiert av Norges Forskningsråd


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Utforsk fagområdene