Til hovedinnhold
Norsk English

Oddbjørn Gjerde

Forskningsleder

Seniorforsker innen risikovurdering i kraftsystemet og avhengige infrastrukturer, pålitelighetsanalyse inkludert pålitelighet av vern og kontrollanlegg, sannsynlighetsbaserte pålitelighetskriterier, sårbarhetsanalyser, cyber fysiske kraftsystemer, planlegging av aktive distribusjonsnett.

Forskningsleder for faglaget Kraftsystemforvaltning siden 2012.

Utdanning

Doktor ingeniør (PhD) i elkraftteknikk, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Institutt for Elkraftteknikk, Trondheim, 1999.

Sivilingeniør (MSc) i elkraftteknikk, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU, da Norges Tekniske Høgskole, NTH), Institutt for Elkraftteknikk, Trondheim, 1993.

Kompetanse og fagområder

Prosjektleder i kompetansebyggingsprosjekter som SAMREL – "Integration of methods and tools for reliability of electricity supply analysis" og RaPid – "Resilient and Probabilistic reliability management of the transmission grid". Koordinator for EU FP7 GARPUR - "Generally Accepted Reliability Principle with Uncertainty modelling and through probabilistic Risk assessment". WP-leder FME CINELDI WP1, "System development and asset management" (2016 – 2023), WP2, "Smart grid operation" (2023-2024).

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/oddbjorn-gjerde-80b14429b/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/O-Gjerde

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-7978-747X

Ekspertise

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim