Til hovedinnhold
Norsk English

Opal – Optimalisering av leveringspåligelighet i kraftnett

Håndtering av leveringspålitelighetpå en korrekt og konsistent måte er avgjørende for å oppnå en optimal forvaltning av energisystemet.

Kontaktperson

OPAL

Både i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold kreves det gode verktøy og metoder for å kartlegge den virkningen ulike løsninger og tiltak har for påliteligheten i nettet.

Gjennom tidligere prosjekter har man kommet et godt stykke på vei både mht å fremskaffe datagrunnlag, verktøy og beslutningsstøtte for dette formålet. Men fortsatt er det mye som gjenstår før leveringspålitelighet håndteres på en standardisert og gjennomtenkt måte på alle nettnivå.

Prosjektet skulle fremskaffe ny kunnskap og nye metoder og verktøy for optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett, samt bidra til en standardisering innenfor dette området i Norden.

Prosjektet omfattet 3 moduler:

 • Nordisk harmonisering av registrering og rapportering av feil og avbrudd
 • Bedre utnyttelse av feil- og avbruddsstatistikk
 • Videreutvikling av metoder og verktøy for beregning av leveringspålitelighet

Prosjektet er ett av delprosjektene under hovedprosjekt Leveringskvalitet hos EnergiNorge.

Deltakere:

 • NVE / Norges forskningsråd
 • Statnett SF
 • EnergiNorge
 • Nettselskap
 • Elforsk AB
 • DEFU
 • Tampere University of Technology

Utførende:

 • SINTEF Energi AS
 • Svensk Energi AB
 • DEFU
 • Tampere University of Technology
 • SwedPower

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2002 - 2006

Utforsk fagområdene