Til hovedinnhold

Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter

Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter

Kraftnettet består av store og små komponenter med ulik kritikalitet. Det er utfordrende å bestemme riktig tidspunkt for vedlikehold og fornyelse av komponentene. Derfor er det utviklet metoder og verktøy som hjelper nettselskapene med dette.

Et av hovedmålene i prosjektet "Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter” var å finne modeller for å anslå restlevetid, sannsynlighet for svikt og levetidskostnad for nettkomponenter. Parallelt med dette ble det utviklet verktøy for effektiv innsamling og utnyttelse av levetidsdata.

Gjennom å kartlegge og spesifisere tilstandskriterier, sviktmekanismer og levetidskurver for nettkomponentene er det utformet optimale strategier og beslutninger knyttet til vedlikehold, fornyelse og reinvesteringer. Det beste tidspunktet for å skifte ut komponentene er ikke utelukkende relatert til alder, men like mye til teknisk tilstand.

Publisert tirsdag 29. juli 2014
Forskningsleder
997 30 027

Prosjektvarighet

2007 - 2010