Til hovedinnhold
Norsk English

REPLAN

REPLAN hadde som hovedmål å utvikle effektive metoder, modeller og verktøy (prototyper) for teknisk-økonomisk analyse av framtidig fornyelsesbehov i kraftnett, fortrinnsvis 11-22 kV distribusjonsnett.

Kontaktperson

Metoder, modeller og prototyper som som ble utviklet i REPLAN skal bidra til gode kunnskaps- og risikobaserte strategier og beslutninger vedrørende kostnadseffektiv fornyelse av kraftnett. Resultatene fra analysene skal forenkle nettselskapenes utarbeidelse av fornyelsesstrategier og -planer både på anleggsdelsnivå og selskapsnivå. Strategier og planer skal gjenspeile gitte preferanser med hensyn til risikonivå vedrørende økonomi, leveringskvalitet, sikkerhet og miljø, behov for utjevning av fornyelsestopper, etc.

REPLAN skal bidra til bedre utnyttelse av kunnskap og NIS-/GIS-data som allerede i dag samles inn av nettselskapene.

Ved å inkludere ny teknologi og smarte komponenter i fornyelsesscenarier vil man kunne analysere lønnsomhet og potensial for slike løsninger.

Vurdering av fornyelsesstrategier på selskapsnivå vil omfatte mange problemstillinger, kriterier og avveininger. I prosjektet ble det arbeidet med hensiktsmessige måter å framstille beslutningsunderlag gjennom visualisering og strukturering av informasjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017

Utforsk fagområdene