Til hovedinnhold
Norsk English

REPLAN

Deltakere


Prosjekteier
Energi Norge er prosjekteier. Prosjektansvarlig og kontaktperson hos Energi Norge er Ketil Sagen.

Utfører
Prosjektet utføres i hovedsak ved SINTEF Energi med Eivind Solvang som prosjektleder. Nettselskaper som deltar i prosjektet yter en betydelig egeninnsats gjennom uttesting og deltakelse i styringsgruppen og arbeidsgruppen.

Styringsgruppe
Prosjektets styringsgruppe består av prosjektansvarlig hos Energi Norge og representanter fra de selskapene som bidrar med direkte finansiering i prosjektet. Styringsgruppen følger opp prosjektet og foretar nødvendige prioriteringer underveis i prosjektperioden. Styringsgruppen er også en viktig arena for erfaringsutveksling, idéutvikling og resultatspredning.

Arbeidsgruppe
Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe for konkrete oppgaver med deltakere fra selskapene som deltar i prosjektet.

Partnere

Energi Norge AS
Agder Energi Nett AS
BKK Nett AS
Eidsiva Nett AS
Hafslund Nett AS
Istad Nett AS
Lyse Elnett AS
Skagerak Nett AS