Til hovedinnhold
Norsk English

REPLAN

Delprosjekter


Fornyelsesanalyse og brukerbehov (DP1)

 • Gjennomføre workshop vedr. praksis, erfaringer og behov hos selskapene.
 • Kartlegge status vedr. fornyelsesplanlegging og NIS/GIS/datagrunnlag hos selskapene.
 • Vurdere aktuelle metoder og verktøy for analyse av fornyelsesbehov.
 • Utarbeide teknisk rapport med beskrivelse av brukerbehov og aktuelle løsninger.

Arketyper (DP2)

 • Spesifisere arketyper mht. fornyelseskriterier og tilhørende tiltak.
 • Spesifisere datagrunnlag for analyse av arketyper (design/type, NIS, GIS, tilstand, påkjenninger).
 • Utvikle tilstandsutviklings-/sviktmodeller for arketyper for estimering av sviktsannsynlighet.
 • Utvikle modeller for teknisk-økonomisk analyse av arketyper.
 • Utarbeide use case for teknisk-økonomisk analyse av arketyper.
 • Utarbeide teknisk rapport som beskriver utviklede arketyper og aktuell anvendelse av disse.

Fornyelsesscenarier (DP3)

 • Utvikle modeller for etablering og teknisk-økonomisk analyse av fornyelsesscenarier.
 • Spesifisere kriterier for etablering av fornyelsesscenarier med gitte preferanser.
 • Utvikle modeller for etablering av fornyelsesscenarier basert på arketyper.
 • Utvikle modeller for analyse av fornyelsesomfang basert på fornyelsesscenarier.
 • Utvikle modeller for analyse av fornyelsesscenarier mht. risiko (økonomi, sikkerhet og miljø).
 • Vurdere hensiktsmessig visualisering av analyseresultater, inkl. forutsetninger og usikkerhet.
 • Utarbeide use case for teknisk-økonomisk analyse av fornyelsesscenarier.
 • Utarbeide teknisk rapport som beskriver aktuell anvendelse av fornyelsesscenarier.

Prototyputvikling (DP4)

 • Valg av plattform/verktøy for realisering av prototyper.
 • Utvikle database for mellomlagring av data som inngår i analysen av arketyper og scenarier.
 • Utvikle og teste prototyper for analyse av arketyper og fornyelsesscenarier basert på use case.
 • Utarbeide teknisk rapport med programvaredokumentasjon og brukerveiledninger.

Grensesnitt til datakilder (DP5)

 • Spesifisere hvilke data som skal overføres, og eventuelt utledes fra andre data.
 • Utvikle verktøy for uthenting av NIS-/GIS-data.
 • Dokumentere aktuelle verktøy.

Storskala uttesting (DP6)

 • Avklare formålet med uttestingen og spesifikasjon av konkrete oppgaver for det enkelte selskap.
 • Installere verktøy og gjennomføre opplæring.
 • Gjennomføre uttesting av modeller og prototyper basert på data fra NIS-/GIS-databaser.
 • Utarbeide teknisk rapport med erfaringer fra uttestingen og oppsummering av prosjektet.

Resultatspredning og opplæring (DP7)

 • Utarbeide nyhetsbrev og fagartikler, samt informere om prosjektet i ulike fagfora.
 • Utarbeide paper til CIRED 2015 og CIRED 2017.
 • Utarbeide underlag til EVU-kurset ET6008 "Risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett".

Prosjektledelse og styringsgruppe (DP8)

 • Foreta prosjektetablering med utarbeidelse av prosjektplan, budsjett, opprettelse av erom, etc.
 • Utføre løpende prosjektadministrasjon (planer, statusrapporter, osv.)
 • Organisere møter i styringsgruppen, inkl. utsendelse av møteunderlag og skriving av møtereferat.