Til hovedinnhold
Norsk English

Optimale løsninger for vern, kontroll og automatisering i kraftsystemet

Hensikten med prosjektet var å bidra til å finne optimale investeringer for vern, kontroll og automatisering (VKA) i kraftsystemet, redusere kostnader knyttet til drift og vedlikehold og kontrollere avbruddskostnader

Kontaktperson

Prosjektet omfattet alle nettnivå 1 – 420 kV.

Prosjektet hadde to delprosjekter:

 • Muligheter og potensialer ved ny teknologi (VKA og IKT) og funksjonalitet
 • Metoder, modeller og beslutningstøtte for å finne optimale VKA-løsninger 

Brosjyre om prosjektet

Resultater:

Tekniske rapporter:    

 • Gjerde, O.; Kjølle, G.H.; Samdal, K.; Heggset, J.:
  Metodikk for beregning av pålitelighet av vern og kontrollutstyr
  SINTEF Energiforskning 2007 (TR A6467, EBL-K 233-2007)
 • Gjerde, O.; Langdal, B.I.; Kjølle, G.H.; Aabø, Y.:
  Utnyttelse av numerisk teknologi for vern, kontroll og automatisering - En konseptuell beskrivelse
  SINTEF Energiforskning 2005 (TR A6172, EBL-K 191-2005)
 • Kjølle, Gerd; Heggset, Jørn; Gjerde, Oddbjørn; Hjartsjø, Bjørn Tore: Feilstatistikk for vern, kontroll- og automatiseringsutstyr 1-420 kV
  SINTEF Energiforskning 2003 (TR A5739, EBL-K 98-2002)

Artikler:

Andre publikasjoner:    

 • Haugen, Arild:
  Pålitelighetsanalyse av vern i kraftnettet
  Masteroppgave NTNU, våren 2005
   

Prosjektet var ett av delprosjektene under området "Kvalitetsriktige og kostnadseffektive energisystemer" hos EnergiNorge.

Deltakere:   

 • EnergiNorge
 • Norges forskningsråd
 • Statnett SF
 • Nettselskap

Utførende:

 • SINTEF Energi AS 
 • NTNU

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2002 - 2006

Utforsk fagområdene