Til hovedinnhold
Norsk English

Driftssikkerhetsplanlegging og kontroll

Etter at de nye planlagte likestrømsoverføringene fra Sørlandet til Nederland og Tyskland kommer i drift, vil driftssituasjonen i det norske kraftsystemet endres betydelig.

Kontaktperson

I alt 4 HVDC terminaler med utvekslingskapasitet på 2800 MW, lokalisert innen en geografisk avstand på 100 km, drives sammen med det eksisterende kraftsystemet. Driftsmessig vil overgangen fra import til eksport, hvor reguleringsbehovet i det norske kraftsystemet vil øke fra maksimalt 4000 MW i dag til over 9000 MW i 2003, representere den største utfordringen.

Disse problemstillingene var utgangspunktet for prosjektet Drifts-sikkerhetsplanlegging og -kontroll som ble startet i 1996 med Statnett som prosjektansvarlig og med SINTEF Energi som utførende forskningsinstitusjon.

Prosjektet inngikk i Forskningsrådets EFFEKT-program og bestod av følgende delprosjekter:

  • Klargjøring av forutsetninger knyttet til produksjonspotensial og utvekslingsavtaler
  • Driftssikkerhetskriterier og pålitelighet
  • Nye aktuelle nettløsninger i et kombinert AC/DC-system
  • Harmoniske og støy fra HVDC og FACTS komponenter
  • Fremskaffelse av aktive reserver og løpende kontroll med effektsituasjonen
  • Modell for beregning av spenningsustabilitet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

1996 - 2000