Til hovedinnhold
Norsk English

RISK-DSAM Risk-based Distribution System Asset Management

Asset management er et relativt nytt konsept for distribusjonsselskaper i Norge. Konseptet er i ferd med å bli etablert som en hensiktsmessig måte å håndtere vedlikehold og fornyelse av en generelt aldrende infrastruktur under økende krav fra ulike interessenter; eiere, myndigheter, regulatorer og kunder.

Kontaktperson

RISK-DSAM

Implementering av risikobaserte metoder for nettforvaltningen innebærer betydelige endringer for distribusjonsnettselskapene, særlig når det gjelder måten selskapet håndterer vedlikehold og fornyelse av nettet.

Prosjektet fremskaffet relevant bakgrunn for og kunnskap om gjennomføring av risikobasert forvaltning av nettet i distribusjonsselskaper.

RISK DSAM var et fem års kompetanseprosjekt ved SINTEF Energi, finansiert av Norsk Forskningsråd gjennom RENERGI-programmet, 9 nettselskapene i Norge og Frankrike, samt Elforsk i Sverige.


Se den engelske siden for mere informasjon


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2006 - 2010