Til hovedinnhold
Norsk English

IKT, sikkerhet og organisasjon

Samfunnets økte avhengighet av IKT fører til at informasjonssystemer i stadig større grad blir sårbare for anslag gjennom tilsiktede eller utilsiktede hendelser.

Kontaktperson

  • Sikre og robuste datasystemer og nett er en forutsetning for at næringsliv, forvaltning og privatpersoner kan utnytte teknologien for økt velferd og produktivitet.
  • Informasjonssikkerhet omfatter både tekniske og administrative tiltak for å sikre at informasjon ikke er tilgjengelig uten autorisasjon (konfidensialitet), at informasjon ikke uautorisert endres eller ødelegges (integritet), og at informasjon er tilstede og anvendelig for medarbeidere slik at pålagte oppgaver kan utføres (tilgjengelighet).
  • SINTEF arbeider med praktisk anvendelse av informasjonssikkerhet. Eksempler er trusselvurderinger, risikoanalyse og sikkerhet i organisasjoner, i mobile systemer og helsesystemer.

Fagmiljø

Utforsk fagområdene