Til hovedinnhold
Norsk English

VisMeg: Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?

Hovedmålet i VISMEG er å utvikle digitale tjenester til kvinner som deltar i screening mot livmorhalskreft og helsepersonell som følger opp disse kvinnene. Tjenesten skal gi innsyn og veiledning knyttet til registerdata på en effektiv og pedagogisk måte. VISMEG tar utgangspunkt i screeningprogrammet mot livmorhalskreft, men vil ha stor overføringsverdi til andre screeningprogram og helseregistre.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Livmorhalskreft kan forebygges ved at kvinner regelmessig tar celleprøve fra livmorhalsen. En utfordring i screeningprogrammet for livmorhalskreft er stadig medisinsk utvikling som fører til endringer i prøvetyper og screeningintervaller. Dette gjør at deltakere, men også helsepersonell, kan bli usikre på hva prøvesvarene betyr og hvordan unormale prøver skal følges opp.

Kreftregisterets rutiner for utlevering av data er i dag delvis manuelle. Både deltakere og helsepersonell forventer enkle digitale løsninger for innsyn i prøvesvar og prøvehistorikk. Men registerdata er ikke umiddelbart forståelige for deltakerne, og kan utløse unødvendig bekymring. Den største forskningsutfordringen er å presentere registerdata og prøvehistorikk til ulike brukergrupper på en presis og forståelig måte.

For å gjøre dette mulig skal prosjektet utvikle modeller, metoder, verktøy og prototyper. Ved å tilby beslutningsstøtte skal det bli enklere å ta prøver ved riktige intervaller. Videre skal screeningdeltakerne få innsyn i hvordan deres helsedata lagres, hvem som har tilgang, og hvordan informasjonen sikres. Dette håper forskerne vil stimulere til økt tillit og dermed økt deling av helsedata og at registerdataene utnyttes mer effektivt til beste både for den enkelte kvinne og for helsetjenesten.

VisMeg er et samarbeid mellom Kreftregisteret, SINTEF Digital og Kreftforeningen. SINTEF bidrar med spisskompetanse på modeller, visuelle språk og brukersentrert utvikling. Kreftforeningen vil bidra til innsiktsarbeid og evaluering gjennom sitt omfattende nettverk og brukerpaneler.

Prosjektet vil bidra til redusert tids- og ressursbruk hos Kreftregisteret rundt utlevering av data. En optimal screeningdeltakelse vil også lede til mer effektiv ressursutnyttelse i helsevesenet og gagne folkehelsen. Prosjektresultater vil gjøres offentlig tilgjengelig slik at flere kan benytte resultatene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024