Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjon i offentlig sektor

Offentlig sektor spiller en avgjørende rolle i dagens samfunnsutfordringer.

Kontaktperson

Forvaltningen sysselsetter 1/3 av arbeidskraften i Norge, og utgjør over 50% av fastlandsøkonomien. Sektoren er næringslivets største kunde, men er også deres konkurrent innen mange områder. Daglig ytes det tjenester som angår oss alle, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I satsningen Innovasjon i offentlig sektor samler, utvikler og tilbyr SINTEF sin kompetanse på hvordan offentlig sektor bør drive frem innovasjoner i sin egen virksomhet.

Hva gjør SINTEF?


SINTEF innehar tverrfaglig og forskningsbasert kompetanse som kan kombineres etter behov i innovasjonsprosjekter. Vi legger til grunn at gevinster oppstår i et samspill mellom brukernes kunnskap og evner, teknologiens egenskaper og organisatorisk kontekst. Teknologibaserte innovasjonsprosesser innebærer derfor å jobbe med både menneskelige, teknologiske og organisatoriske endringer.
Innovasjon i offentlig sektor er ofte komplekst, med mange interessenter og hensyn som skal ivaretas. Våre forskere arbeider i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teknologi. Det faglige mangfoldet gjør at SINTEF kan være totalleverandør for utviklingsprosjekter, men vi arbeider oftest sammen med partnere i akademia og næringslivet.

Våre roller

Vi fyller ulike roller i prosjektene vi deltar i:

  • Forskningsbasert innovasjon: Vi bruker forskningsbaserte metoder til å utvikle ny kunnskap, tjenester og teknologi. Vi kjenner virkemiddelapparatet godt. SINTEF er FOU-partner for både offentlige etater og næringslivet.
  • Koordinator: Vi bidrar til god dialog mellom offentlige etater og næringsliv, bidrar til prosjektutforming og -gjennomføring, og koordinerer nasjonale kunnskapsmiljøer.
  • Evaluator: Vi gjennomfører utredninger og evalueringer. Både som del av innsiktsarbeid og for å kartlegge og dokumentere oppnådde effekter.
  • Kunnskapsspredning: Vi sprer kunnskap om gode innovasjoner gjennom workshops, vitenskapelig publisering og deltakelse i offentlig debatt.
to voksen damer snakker sammen. De er på et legekontor.

Nyheter

Hvordan kan kommunene bidra til grønn næringsutvikling?

Hvordan kan kommunene bidra til grønn næringsutvikling?

Regjeringen vil øke den grønne konkurransekraften i norsk næringsliv. Men hvordan kan grønn konkurransekraft måles? Og hva bør kommunene gjøre for å få fart på omstillingen? Trondheim kommune og SINTEF utvikler nå et eget veikart for kommunesektoren.

Samfunnsfaglig slagkraft med 16 nye ansatte i SINTEF

Samfunnsfaglig slagkraft med 16 nye ansatte i SINTEF

SINTEF blir et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter når 16 ansatte fra Trøndelag Forskning og Utvikling nå går over til avdelingen for Teknologiledelse. De 16 ansatte skal inngå i en helt ny forskningsgruppe.

Prosjekter