Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjon i offentlig sektor

Offentlig sektor spiller en avgjørende rolle i dagens samfunnsutfordringer.

Kontaktperson

Forvaltningen sysselsetter 1/3 av arbeidskraften i Norge, og utgjør over 50% av fastlandsøkonomien. Sektoren er næringslivets største kunde, men er også deres konkurrent innen mange områder. Daglig ytes det tjenester som angår oss alle, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I satsningen Innovasjon i offentlig sektor samler, utvikler og tilbyr SINTEF sin kompetanse på hvordan offentlig sektor bør drive frem innovasjoner i sin egen virksomhet.

Hva gjør SINTEF?


SINTEF innehar tverrfaglig og forskningsbasert kompetanse som kan kombineres etter behov i innovasjonsprosjekter. Vi legger til grunn at gevinster oppstår i et samspill mellom brukernes kunnskap og evner, teknologiens egenskaper og organisatorisk kontekst. Teknologibaserte innovasjonsprosesser innebærer derfor å jobbe med både menneskelige, teknologiske og organisatoriske endringer.
Innovasjon i offentlig sektor er ofte komplekst, med mange interessenter og hensyn som skal ivaretas. Våre forskere arbeider i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teknologi. Det faglige mangfoldet gjør at SINTEF kan være totalleverandør for utviklingsprosjekter, men vi arbeider oftest sammen med partnere i akademia og næringslivet.

Våre roller

Vi fyller ulike roller i prosjektene vi deltar i:

  • Forskningsbasert innovasjon: Vi bruker forskningsbaserte metoder til å utvikle ny kunnskap, tjenester og teknologi. Vi kjenner virkemiddelapparatet godt. SINTEF er FOU-partner for både offentlige etater og næringslivet.
  • Koordinator: Vi bidrar til god dialog mellom offentlige etater og næringsliv, bidrar til prosjektutforming og -gjennomføring, og koordinerer nasjonale kunnskapsmiljøer.
  • Evaluator: Vi gjennomfører utredninger og evalueringer. Både som del av innsiktsarbeid og for å kartlegge og dokumentere oppnådde effekter.
  • Kunnskapsspredning: Vi sprer kunnskap om gode innovasjoner gjennom workshops, vitenskapelig publisering og deltakelse i offentlig debatt.
to voksen damer snakker sammen. De er på et legekontor.

Nyheter

Samfunnsfaglig slagkraft med 16 nye ansatte i SINTEF

Samfunnsfaglig slagkraft med 16 nye ansatte i SINTEF

SINTEF blir et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter når 16 ansatte fra Trøndelag Forskning og Utvikling nå går over til avdelingen for Teknologiledelse. De 16 ansatte skal inngå i en helt ny forskningsgruppe.

Prosjekter

I4.0-plattform for smart vannstyring

I4.0-plattform for smart vannstyring

Start:
Slutt:

Som følge av økt risiko for styrtregn og ekstremtørke årsaket av klimaendringene kombinert med utdatert ledningsnett og omfattende lekkasjer er det forventet en kraftig vekst i vann- og avløpsmarkedet i Europa i årene fremover for å håndtere store...