Til hovedinnhold
Norsk English

Samfunnsfaglig slagkraft med 16 nye ansatte i SINTEF

Forskningsgruppen InnoCamp er oppkalt etter bygget med samme navn i Steinkjer. Foto: InnoCamp
SINTEF blir et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter når 16 ansatte fra Trøndelag Forskning og Utvikling nå går over til avdelingen for Teknologiledelse. De 16 ansatte skal inngå i en helt ny forskningsgruppe.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) fusjonerte med SINTEF 1. januar. Nå er det klart at de 16 ansatte fra Steinkjer-instituttet blir med inn i en ny forskningsgruppe i avdelingen for Teknologiledelse i SINTEF Digital. Den nye forskningsgruppen skal hete InnoCamp og er oppkalt etter samhandlingsarenaen Innovasjonscampus Steinkjer i Innherred i Trøndelag, der forskerne fortsatt skal holde til. TFoU var et regionalt forankret samfunnsvitenskapelig institutt, og jobbet med innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor. Nå tar de ansatte med seg denne kompetansen inn i SINTEF. Det er forskningssjef Anne Rita Bakken i Teknologiledelse svært glad for.


Anne Rita Bakken, forskningssjef i Teknologiledelse. Foto: Morten Stene, TFoU

- Koblingen mellom samfunnsvitenskapelige fag og teknologifag er nødvendig for den bærekraftige omstillingen som næringslivet og offentlig sektor står foran. Det er derfor viktig at SINTEF styrker sin samfunnsfaglige slagkraft, sier hun. Med opprettelsen av den nye forskningsgruppen InnoCamp blir dermed SINTEF et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter.

Forsterket forskningsmiljø 
SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv er også opptatt av at forskningsinstitusjonen skal styrke seg på det samfunnsvitenskapelige området. Da fusjonen mellom TFoU og SINTEF ble vedtatt i desember trakk hun blant annet frem TFoUs prosjekter rettet mot Innherredregionens satsing på bioøkonomi og matproduksjon som viktig. Disse passer godt sammen med SINTEFs forsknings- og innovasjonsarbeid med agriteknologi i området. Bech Gjørv tror dette vil styrke miljøet og gi regionen enda bedre forutsetninger for å bli en base for nasjonale og internasjonale prosjekter.   

TFoUs tidligere direktør Øyvind Skogvold, som nå blir forskningsleder for InnoCamp i SINTEF, påpeker at nye InnoCamp vil dra stor nytte av å bli del av et større og forsterket forskningsmiljø. 

- Våre prosjekter rettet mot bioøkonomi vil bli styrket av SINTEFs satsing på agri-området. Det samme gjelder våre prosjekter innenfor helse, velferd og innbyggerinvolvering som styrkes av SINTEFs satsing på innovasjon i offentlig sektor, sier Skogvold, som understreker at alle TFoUs prosjekter videreføres i henhold til planen.  

- Alle samarbeid med NTNU, Nord universitet, NORCE og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fortsetter som planlagt. De regionale samarbeidene med Trøndelag fylkeskommune og Innherreds- og Namdalsregionen videreføres også, legger han til.  

- Motivasjon og energi
Nå skal Skogvold og Bakken bruke tid på å planlegge integreringen av InnoCamp i avdelingen for Teknologiledelse i SINTEF Digital. 

- Jeg har allerede blitt litt kjent med gjengen fra TFoU. Vi gleder oss til å få integrert dem på en god måte, sier Bakken, som ønsker sine nye kolleger velkommen. 

De tidligere TFoU-ansatte ser også frem til å bli en del av SINTEF. 

- Rent faglig gir det oss veldig motivasjon og energi å bli en del av et så sterkt lag. Vi ser veldig positivt på å kunne skape og å videreutvikle eksisterende prosjekter sammen med våre nye kolleger. Vår enhet bringer med seg bred samfunnsvitenskapelig kompetanse inn i selskapet. Samtidig vil vi dra stor nytte av å få være del av et langt større fagmiljø. Jeg tror vi kan skape mye bra sammen, sier seniorforsker Linn Renée Naper, som var ansattrepresentant i tidligere TFoUs styre og nå blir med i InnoCamp.