Til hovedinnhold
Norsk English

AI POCUS AAA – Kunstig intelligensveiledet ultralyd av hovedpulsåren i rurale områder

Vi vil øke ultralydavbildning i rurale områder ved å lage sanntids veiledning av ultralydopptak ved hjelp av kunstig intelligens. Dermed skaper vi mer skånsomme og bærekraftige helsetjenester i distriktet.

Kontaktperson

En av utfordringene med dagens helsetjenester er at pasienter ofte transporteres over lange avstander for å få hjelp ved spesialiserte enheter. Medisinsk avbildning er en viktig del av moderne medisinsk diagnostikk, men er ofte begrenset i distriktet. I dag finnes det nylig utviklede håndholdte ultralyd (UL)-apparater, som kan bli tatt i bruk i helsetjenester i distriktet. Men manglende kjennskap til ultralydavbildning og at ultralydbilder er vanskelige å forstå på grunn av støy i bildene, begrenser bruken av UL utenfor spesialiserte sentre.

I AI POCUS AAA vil vi øke bruk av ultralydavbildning i rurale områder ved å bruke kunstig intelligens til å lage veiledet ultralydavbildning. På den måten gjør vi helsetjenestene i distriktet mer skånsomme, samtidig som de blir mer bærekraftige.

Veiledet UL vil gi nye og sjeldne brukere trygghet til å bruke UL der hvor pasientene er på legekontoret, pleiehjemmet eller i ambulansen. Som et eksempel vil vi utvikle løsninger for å se etter utposninger på hovedpulsåren (abdominale aorta aneurismer (AAA)). AAA er en gradvis utposning, som uten overvåkning, kan sprekke med høy risiko for fatale følger.

Prosjektet vil

  1. Skape kunnskap om brukerbehov og muligheter for pasientnær UL i rurale områder.
  2. Samle inn datasett for å trene maskinlæringsalgoritmer.
  3. Lage intelligent ultralydbilde-forståelse og veiledning ved hjelp av kunstig intelligens-basert segmentering av anatomiske strukturer i bildet.
  4. Teste løsninger ved de tre kommunene som deltar, og innhente erfaringer som danner grunnlag for en forståelse av faktiske endringer i praksis i brukernes kliniske hverdag.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeidspartnere

  • Helseinnovasjonssenteret
  • Kommunene Rindal, Surnadal og Kristiansund
  • Kristiansund sykehus, Radiologisk avdeling
  • St. Olavs hospital, Klinikk for bildediagnostikk

Prosjekttype

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon