Til hovedinnhold
Norsk English

Cecilie Våpenstad

Seniorforsker

Cecilie Våpenstad
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Trondheim

Med en tverrfaglig bakgrunn innen medisinsk teknologi og sosialantropologi forsøker jeg å skape helhetlige forståelser av teknologiutvikling i helsesektoren. Noen av prosjektene jeg leder er utvikling av et digitalt læringsverktøy i patologi, simulatortrening innenfor kirurgi og kunstig intelligensveiledet ultralyd i rurale områder.

Utdanning

PhD Medisinsk teknologi - “Simulation-based
Training and Assessment in Minimally Invasive Surgery –
Exploration and Validation”, ISBN 978-82-326-4243-4
Sivilingeniør i biofysikk og medisinsk teknologi
Bachelor i sosialantropologi - “Social learning in surgical education”
Uniped – pedagogisk basiskompetanse

Kompetanse og fagområder

Forskningsområder: Teknologistøttet læring i helsesektoren, samskaping, teknologi og vitenskapsstudier, kunstig intelligensveiledet ultralyd

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/cecilie-v%C3%A5penstad-a6abb794/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Cecilie-Vapenstad

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9167-5593

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Professor Brochs gate 2
Trondheim