Til hovedinnhold
Norsk English

E-læringsverktøy for kirurger

Minimal invasiv kirurgi betyr at operasjonsfeltet og instrumentene er synlige via en skjerm. Kirurgen tilegner seg måter å tolke og bruke visuelle input, slik som endoskopiske videobilder og radiologiske bilder. Bruk av e-læringsverktøy basert på pedagogiske prinsipper kan forbedre opplæringen av kirurgen i bruken av disse visuelle kildene.

Kontaktperson

MISTELA er et EU-prosjekt hvor avdeling for Medisinsk teknologi deltar. Prosjektet har som mål å utvikle nettopp et slikt e-læringsverktøy. SINTEF bidrar sammen med Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi med blant annet kliniske brukerkrav. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.12.2012 - 01.12.2014

Utforsk fagområdene