Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftige samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene. Mye handler om klima og energi, men sirkulær økonomi og blågrønn vekst er også viktige i det grønne skiftet. FNs bærekraftmål setter dette i sammenheng med andre aspekter, som renere industri, rent vann, mat og rettferdig fordeling. Vår forskning bidrar til å identifisere barrierer, synergier og nye muligheter, i og på tvers av etablerte sektorer.

Kontaktperson

Bærekraftig omstilling krever ny kunnskap om hvordan sosiale, geografiske og markedsmessige forhold virker sammen med muliggjørende teknologier. SINTEF samarbeider med offentlige og private beslutningstakere for å oppnå bedre systemforståelse og utvikle strategier og samarbeidsmodeller for bærekraftig innovasjon og omstilling.

Bærekraft må sees både i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv. I SINTEF er vi opptatt av å forstå handlingsrommet i ulike regioner og bransjer, og bistår bedrifter som ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vi kombinerer forskning på sosio-teknisk transformasjon med teknologiledelse og næringsutvikling. Dette er avgjørende for å lykkes med bærekraftig omstilling.

Dette jobber vi med

Tema
Bærekraftig omstillingsledelse

Bærekraftig omstillingsledelse

Bærekraftig omstillingsledelse er en  samskapende prosess for planlegging, gjennomføring og oppfølging av omstilling i en organisasjon, et prosjekt eller en sektor. Det kan omfatte endring i ledelse, forretningsmodeller, teknologi eller...

Nyheter

Energibruken i norske bygg kan halveres

Energibruken i norske bygg kan halveres

Det er et enormt potensial for energisparing i bygningsmassen, viser forskning. Bygninger kan spille en sentral rolle i arbeidet med å nå de nasjonale klimamålene.

Styrtregn setter ingeniørene under etisk press

Styrtregn setter ingeniørene under etisk press

Ekstremværet Hans setter ikke bare fart i debatten om hvordan vi skal bygge og hvor vi kan bo. Tilpasning til villere og våtere vær betyr også at ingeniører utsettes for større etisk press.

Prosjekter

Ekspertiser