Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftige samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene. Mye handler om klima og energi, men sirkulær økonomi og blågrønn vekst er også viktige i det grønne skiftet. FNs bærekraftmål setter dette i sammenheng med andre aspekter, som renere industri, rent vann, mat og rettferdig fordeling. Vår forskning bidrar til å identifisere barrierer, synergier og nye muligheter, i og på tvers av etablerte sektorer.

Kontaktperson

Bærekraftig omstilling krever ny kunnskap om hvordan sosiale, geografiske og markedsmessige forhold virker sammen med muliggjørende teknologier. SINTEF samarbeider med offentlige og private beslutningstakere for å oppnå bedre systemforståelse og utvikle strategier og samarbeidsmodeller for bærekraftig innovasjon og omstilling.

Bærekraft må sees både i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv. I SINTEF er vi opptatt av å forstå handlingsrommet i ulike regioner og bransjer, og bistår bedrifter som ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Vi kombinerer forskning på sosio-teknisk transformasjon med teknologiledelse og næringsutvikling. Dette er avgjørende for å lykkes med bærekraftig omstilling.

Nyheter

Bærekraft og beredskap på Norges største VA-arrangement

Bærekraft og beredskap på Norges største VA-arrangement

Hvordan kan vi bruke lokale masser ved legging av vann- og avløpsrør, som et bærekrafts- og klimatiltak i bygg- og anleggsnæringen? Senior prosjektleder Torun Rise i SINTEF bidrar med siste nytt om dette på VA-dagene i Midt-Norge.

Prosjekter

Ekspertiser