Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftige samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene.

Kontaktperson

Mye handler om klima og energi, men sirkulær økonomi og blågrønn vekst er også viktige i det grønne skiftet. FNs bærekraftmål setter dette i sammenheng med andre aspekter, som renere industri, rent vann, mat og rettferdig fordeling. Vår forskning bidrar til å identifisere barrierer, synergier og nye muligheter, i og på tvers av etablerte sektorer.

Bærekraftig omstilling krever ny kunnskap om hvordan sosiale, geografiske og markedsmessige forhold virker sammen med muliggjørende teknologier. SINTEF samarbeider med offentlige og private beslutningstakere for å oppnå bedre systemforståelse og utvikle strategier og samarbeidsmodeller for bærekraftig innovasjon og omstilling.

Bærekraft må sees både i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv. I SINTEF er vi opptatt av å forstå handlingsrommet i ulike regioner og bransjer, og bistår bedrifter som ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vi kombinerer forskning på sosio-teknisk transformasjon med teknologiledelse og næringsutvikling. Dette er avgjørende for å lykkes med bærekraftig omstilling.

Dette jobber vi med

Tema
Bærekraftig omstillingsledelse

Bærekraftig omstillingsledelse

Bærekraftig omstillingsledelse er en  samskapende prosess for planlegging, gjennomføring og oppfølging av omstilling i en organisasjon, et prosjekt eller en sektor. Det kan omfatte endring i ledelse, forretningsmodeller, teknologi eller...

Nyheter om bærekraftige samfunn

Kronikk
Kom i gang med energieffektivisering

Kom i gang med energieffektivisering

Om vi skal nå målene for energieffektivisering i bygg innen 2030, kan vi ikke vente på økte midler. Vi må bruke tiden på å finne de beste tiltakene og utnytte potensialet som ligger i digitalisering.

Prosjekter innen bærekraftige samfunn

Sirkulære rør

Sirkulære rør

Start:
Slutt:

Prosjektet skal redusere avfallsmengden i VVS-bransjen ved å tilrettelegge for mer ombruk gjennom å utvikle metoder for vurdering og dokumentasjon av brukte/returnerte plastrør.

Ti-ReX

Ti-ReX

Start:
Slutt:

Rammeverk for smart tilstandsrevurdering av gjenvunnet tømmer for å forlenge levetiden til langlivede treprodukter ved bruk av ikke-destruktiv testing og automatisert etterbehandling av data.

HeriTACE

HeriTACE

Start:
Slutt:

Et tverrfaglig prosjekt som tar for seg ambisiøs energirenovering av historiske bygninger.

Ekspertiser innen bærekraftige samfunn