Til hovedinnhold
Norsk English

Bioøkonomi

Bærekraftig forvaltning av våre fornybare bioressurser og utvikling av bioøkonomien er et satsingsområde nasjonalt og internasjonalt. SINTEF bidrar til å realisere verdiskapingsmuligheter innen og på tvers av tradisjonelle bransjer.

Kontaktperson

Om man skal lykkes med reell verdiskaping i den nye og kunnskapsbaserte bioøkonomien, må man forstå de driverne og barrierene som finnes. Til dette er det viktig å samle kunnskap om biologi, teknologi og samfunnet. Det er også viktig å se helhetlig på verdikjedene, fra primærproduksjon, via foredlingsindustri og annen industri, til sluttbruker.

SINTEF innehar både generisk kompetanse og domenekunnskap, og kombinerer teknologikunnskap med samfunnsvitenskap. Dette gir oss en unik posisjon til å jobbe med og for norsk bioøkonomi.

Vår forskning er særlig fokusert på følgende tema: 

  • Bærekraftig forvaltning av bioressursene 
  • Innovasjon og entreprenørskap i bionæringene

Eksempelprosjekter:

  • DEMETER
  • SUSFEED
  • ZeroW
  • BGINN
  • Muligheter for økt verdiskaping gjennom samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag

Utforsk fagområdene