Til hovedinnhold
Norsk English

SUSFEED

SUSFEED utvikler en modell av det norske fôrsystemet for å kartlegge norskproduserte fôringredienser, mulighetene for industriell oppskalering og deres bærekraft.

Kontaktperson

Foto: Thor Nielsen.

De siste årene har det blitt lagt stor vekt på å finne bærekraftige og kostnadseffektive fôringredienser for å styrke matsikkerhet, redusere GHG-utslipp, møte klimaendringer, samt for Norges del også ambisiøse mål om å øke lakseproduksjonen. Dette søket etter nye fôringredienser og kilder til fôr skaper nye muligheter for næringer som jobber med bioressurser. Selv om det satses mye på utvikling av nye fôringredienser, har vi svært begrenset kunnskap om det generelle fôrsystemet og hvordan det endrer seg.

Dette er kunnskap som er kritisk for å dekke behovene til jordbruks- og havbrukssektoren. Hvor bærekraftig vil fôringssystemet være, og hvordan kan vi skaffe bærekraftig fôr i de volumene som trengs? Målet med SUSFEED er å utvikle en grunnleggende forståelse av fôrsystemet: Hvordan fôr kan høstes, produseres, bearbeides og distribueres for å tilfredsstille de voksende og endrede behovene til norsk landbruk og havbruk. I prosjektet vil vi anvende en systemtilnærming for å kartlegge det norske fôrsystemet og gjennomføre miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftvurderinger.

SUSFEEDs tverrfaglige team involverer forskere fra samfunnsvitenskap, biologi, agronomi, ernæring, industriell økologi, operasjonsanalyse og teknologi, og jobber tett med 17 forretningspartnere, interessenter og andre interessegrupper som er involvert i fôrverdikjeden. Dette vil danne et grunnlag for et fremtidig fôrsystem som opererer på tvers av sektorer og inkluderer mulig ny radikal teknologi og innovasjon i de kommende tiårene.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025

Prosjekteier: Ruralis

Partnere: NIBIO, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, BioMar, Felleskjøpet Fôrutvikling, Invertapro, Montasjen, Sitep, Folven gaard, NCE Aquatech, WoodWorks!, Felleskjøpet Agri, Norsk Landbruksrådgiving, CarCewi, Einar Wathne, Norsk Kylling, Tankesmien Agenda, Skjetlein videregående skole, Mære landbruksskole, NHO Mat og Drikke, Bellona, Wageningen UR, Kris Kok,  Aarhus Universitet.

Finansiering: Norges forskningsråd.

Prosjektdeltakere fra SINTEF