Til hovedinnhold
Norsk English

Anne Sigrid Haugset

Forsker

Jeg jobber i faggruppa SINTEF Regional bærekraft og bioøkonomi i Steinkjer, og har bioøkonomi og det grønne skiftet relatert til jordbruk og skogbruk som mitt viktigste arbeidsfelt. Som sosiolog jobber jeg ofte med de sosiale og samfunnsmessige driverne, barrierene og konsekvensene av det grønne skiftet. Det gjør jeg sammen med både økonomer, teknologer, biologer og andre. Jeg liker veldig godt å jobbe tverrfaglig, og bidra til at "summen blir mer enn delene" i prosjektene våre.

Utdanning

Jeg har mastergrad i sosiologi fra NTNU 2011.

Kompetanse og fagområder

Som sosiolog er jeg en allround samfunnsviter, og gjennom mange år som oppdragsforsker har jeg jobbet med mange områder og tema. Jeg har mye erfaring med både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling og analyser, og med publisering av vitenskapelige artikler. I dag jobber jeg mest med bioøkonomi, matproduksjon og landbruk/landbruksutdanning, men jeg har også jobbet med utdanningssektoren og da spesielt med styringsstrukturene. Jeg er undervegs med en PhD basert på data fra barnehagesektoren.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/anne-sigrid-haugset-400828226/

ORCID

https://orcid.org/0009-0001-9777-7718

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Skolegata 22
Steinkjer