Til hovedinnhold
Norsk English

Nye biomarine ressurser

Nye måter å ta i bruk biomarine ressurser på kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. I SINTEF utvikler vi muliggjørende teknologier for industriell utnyttelse av nye biomarine ressurser.

Kontaktpersoner

Ved å dyrke og høste marine arter lavt i næringskjeden kan vi utvikle mer bærekraftige ressurser og klimavennlige måter å produsere fôr og mat på, samtidig som vi kan finne nye kilder til bioaktive stoffer, materialer, kjemikalier og energi.

Vi skiller mellom høsting av arter fra naturlige bestander i sjø, som for eksempel raudåte, krill og mesopelagisk fisk, og arter som produseres i anlegg på land og i sjø, som for eksempel makroalger (tang og tare), mikroalger, tanglopper/amfipoder, børstemark og hoppekreps

Nye biomarine ressurser står sentralt i utviklingen av bærekraftige fôrressurser og ny sjømat, og kan i tillegg utgjøre viktige deler av integrerte produksjonssystemer i sirkulær bioøkonomi og som naturbaserte klimatiltak i framtidens lavkarbonsamfunn.  

Vi utvikler beslutningsstøtte for bærekraftig høsting av naturlige bestander og biologiske og teknologiske løsninger for industriell dyrking av biomarine ressurser. Vi utvikler energieffektiv prosessering, foredling og lagring som ivaretar kvalitet. Våre modeller kan beregne fangst- og produksjonspotensial, karbonfangst og miljø- og klimaeffekt som følge av økt utnyttelse av biomarine ressurser i tradisjonelle og sirkulære systemer på land og i sjø.  

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Programvare