Til hovedinnhold
Norsk English

Nye biomarine ressurser

Nye måter å ta i bruk biomarine ressurser på kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet. I SINTEF utvikler vi muliggjørende teknologier for industriell utnyttelse av nye biomarine ressurser.

Kontaktpersoner

Ved å dyrke og høste marine arter lavt i næringskjeden kan vi utvikle mer bærekraftige ressurser og klimavennlige måter å produsere fôr og mat på, samtidig som vi kan finne nye kilder til bioaktive stoffer, materialer, kjemikalier og energi.

Vi skiller mellom høsting av arter fra naturlige bestander i sjø, som for eksempel raudåte, krill og mesopelagisk fisk, og arter som produseres i anlegg på land og i sjø, som for eksempel makroalger (tang og tare), mikroalger, tanglopper/amfipoder, børstemark og hoppekreps

Nye biomarine ressurser står sentralt i utviklingen av bærekraftige fôrressurser og ny sjømat, og kan i tillegg utgjøre viktige deler av integrerte produksjonssystemer i sirkulær bioøkonomi og som naturbaserte klimatiltak i framtidens lavkarbonsamfunn.  

Vi utvikler beslutningsstøtte for bærekraftig høsting av naturlige bestander og biologiske og teknologiske løsninger for industriell dyrking av biomarine ressurser. Vi utvikler energieffektiv prosessering, foredling og lagring som ivaretar kvalitet. Våre modeller kan beregne fangst- og produksjonspotensial, karbonfangst og miljø- og klimaeffekt som følge av økt utnyttelse av biomarine ressurser i tradisjonelle og sirkulære systemer på land og i sjø.  

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

PURE

PURE

Start:
Slutt:

Power Up a REnewable Society

Sirkulære rør

Sirkulære rør

Start:
Slutt:

Prosjektet skal redusere avfallsmengden i VVS-bransjen ved å tilrettelegge for mer ombruk gjennom å utvikle metoder for vurdering og dokumentasjon av brukte/returnerte plastrør.

dFUSE – bedre utnyttelse av fisk som dør i merd

dFUSE – bedre utnyttelse av fisk som dør i merd

Start:
Slutt:

Havbruksnæringen bruker store ressurser for å sikre best mulig fiskehelse, -velferd og overlevelse fram til slakt. Det viktigste målet er å redusere andel fisk som dør før ordinær slakting, men utnyttelse av dødfisken som likevel oppstår vil kunne...

Nyheter

Kongelig besøk til MiNaLab

Kongelig besøk til MiNaLab

Det danske kongeparet, det norske kronprinsparet og fem statsråder fra Norge og Danmark besøkte UiO og SINTEFs MiNaLab og Oslo Science City på det danske kongeparets første statsbesøk som Konge og Dronning av Danmark.

Programvare