Til hovedinnhold
Norsk English

Utnyttelse av industriell spillvarme til produksjon av sjømat

Spillvarme fra norsk prosessindustri er en stor og betydelig ressurs som i dag blir utnyttet i svært liten grad. Ved å ta i bruk temperert industrivann til å dyrke sjømat kan dette bidra til kommersiell produksjon av nye oppdrettsarter som krever høyere temperatur enn de som normalt finnes i norske farvann.

Kontaktperson

Industriell spillvarme er energi som blir produsert samband med store industrielle prosesser og som i de fleste tilfeller går tapt til omgivelseneEt eksempel på dette er varme som overføres til kjølevann i et prosessanlegg, og som deretter går tilbake til sjøen uten at det varme vannet på noen måte blir utnyttetMengden spillvarme fra norsk industri er svært stor og utgjør en betydelig ressurs som kan anvendes til landbasert produksjon av sjømat. Dette gjelder spesielt oppdrettsarter som krever temperaturer som er høyere enn de vi finner langs Norskekysten og som har en høy markedsverdi. SINTEF Ocean har gjennomført flere utredninger, både for det offentlige og private bedrifter, der vi har sett på hvilket potensial som ligger i å utnytte energi fra kjølevann til produksjon av oppdrettsarter som krever relativt varmt vann.  

Utforsk fagområdene