Til hovedinnhold
Norsk English

Kultivering av lavtrofiske dyr

Lavtrofiske dyr i havet krever mindre energi å kultivere enn dyr på høyere nivåer. SINTEF utvikler metoder og teknologi for industriell produksjon av lavtrofiske arter, slik at fremtidens behov for fôr og mat kan møtes på en bærekraftig måte.

Kontaktperson

Marine lavtrofiske dyr får energi til å vokse ved å spise primærprodusenter (mikroalger, tang og tare) og/eller avfall fra andre dyrBørstemark, sjøpølser, tanglopper, snegler, hoppekreps, skjell, og en rekke andre bunnlevende eller planktoniske evertebraterer lavtrofiskePå grunn av deres biologi og posisjon i næringskjeden, krever ofte disse dyrene mindre energi å kultivere enn dyr på høyere nivåer. Flere arter som lever av å spise avfall kan eksempelvis inngå i en sirkulær bioøkonomi. De vil derfor være viktige bestanddeler i fremtidens næringsbehov, enten som ingredienser i fôr eller som matkilde.

I SINTEF forsker vi for å finne nye lavtrofiske dyrearter som kan benyttes som fôr eller mat. Vi etablerer protokoller for produksjonsbiologi for hele livssyklusen til dyret og utvikler produksjonsteknologi for en industriell produksjon, med fokus på automasjon. Vi arrangerer også seminarer for å øke bevisstheten om fordelene med å inkludere lavtrofiske dyr i akvakultur. 

SINTEF er med NTNU vertskap for norsk senter for planktonteknologi (Planktonsenteret)en nasjonal forskningsinfrastruktur finansiert av Norges forskningsråd. Her har vi et bredt utvalg av infrastruktur som gjør det mulig å gjennomføre forskning på alle livsstadier hos mange lavtrofiske dyrearter, fra egg til larve til kjønnsmodne voksne individer

Utforsk fagområdene