Til hovedinnhold
Norsk English

Planktonsenteret

Norsk senter for planktonteknologi er en forsøksfasilitet som bidrar til ny kunnskap om produksjon, høsting og prosessering av planktonbiomasse fra landbasert produksjon og fra havet. Senteret driftes i samarbeid mellom NTNU og SINTEF Ocean.

Kontaktperson

Planktonsenteret tilbyr relevant kompetanse til brukerne av infrastrukturen. Forskere, studenter og industri kan bruke senteret til å gjennomføre forskning på et bredt utvalg planktonorganismer innen mikroalger, dyreplankton og makroalger, og forsøkene støttes av moderne forsøkssystemer. Dette kan være forskning innen klima, miljø, økologi, fysiologi, vannkjemi og mikrobiologi. 

Planktonsenteret tilfredsstiller internasjonal standard for forskning og utvikling. SINTEF og NTNU har fått 19,3 millioner kroner fra Norges forskningsråd til å bygge opp Nasjonalt senter for planktonteknologi (prosjektnummer 245937)

Planktonsenteret har til sammen fem noder som er tematisk inndelt i mikroalger, kimplanter av makroalger, dyrking av zooplankton, estimering av biomasse og høsting, samt prosessering av biomassen. 

Laboratoriene i Trondheim inneholder mikroalger (encellete alger), makroalger (tang og tare), dyreplankton (blant annet hoppekreps og tanglopper) og bentiske organismer som sjøpølser og børstemark. Senteret skal finne løsninger for å kontrollere livssyklusen, produksjon, høsting og prosessering av disse organismene. Dette krever tett samarbeid mellom teknologer og biologer.

Les mer på Plantonsenterets nettside!

 

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon

xx