Til hovedinnhold
Norsk English

Marin våtlab

Våre forsøksfasiliteter er bygget fleksible for å kunne tilpasses ulik prosjektaktivitet. Vi har rom av forskjellig størrelse hvor alle kan regulere temperatur fra 5-25 grader. Alle rom har tilgang til ulik vannkvalitet og trykkluft.

Kontaktperson

Produksjon av mikroalgen Rhodomonas baltica i fotobioreaktor ved bruk av rødt/blått LED-lys. Foto: M. Chauton

Forsøksrom for mikroalger

Her kan vi dyrke ulike arter mikroalger. Vi dyrker mikroalger som kan brukes som fôr til zooplankton, til fôringredienser og bioprospektering.

  • Stamkulturer av ulike arter
  • Dyrking i småskala (5 l beholder)
  • Dyrking i storskala (200 l sylindre)

mikroalger

Forsøksrom for zooplankton

Vi arbeider med ulike arter av copepoder, Artemia, rotatorier og gamarider for å utvikle teknologi for stabil og forutsigbar produksjon av zooplankton.

  • Resirkuleringsanlegg for levendefôrdyrking
  • Automatisk telling av levendefôrorganismer
  • Automatisk dyrkingssystem

  

Forsøksrom for fiskelarver og settefisk

Vi gjennomfører startfôringsforsøk på marine fiskelarver med fokus på ny teknologi innen mikrobiell vannkvalitet og levendefôrkvalitet.

  • Starfôring med ulik vannkvalitet
  • Starfôring i småskala 

Forsøksrom for tang og tare

Kimplantelaboratorie 

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon

.