Til hovedinnhold
Norsk English

Startfôring av marine organismer

Kommersiell produksjon av marin fisk og andre marine organismer er avhengig av god kvalitet på yngelen. SINTEF kombinerer biologisk og teknologisk kompetanse for å utvikle produksjonsprotokoller og ny teknologi for å introdusere nye oppdrettsarter og samtidig forbedre allerede eksisterende fôringsstrategier for marine fiskelarver/yngel.

Kontaktperson

Grunnlaget for kommersiell produksjon av marin fisk og andre marine arter er at det produseres yngel av god kvalitet. Den ernæringsmessige sammensetningen av fôret (levendefôr) i larve/yngel fasen til fisk og andre marine organismer er helt avgjørende for den videre utviklingen, vekst og overlevelse. Dette var bakgrunnen for at SINTEF utviklet et nytt startfôringskonsept for marin fisk, basert på levende copepoder som er fiskens naturlige føde i den marine næringskjeden. En rekke resultater har vist at de fleste fiskearter får betydelig bedre overlevelse, vekst og redusert mengde deformiteter når copepoder blir brukt som levendefôr i larve/yngel fasen. Det har også vært mulig å introdusere nye fiskearter for kommersiell produksjon etter at copepoder er blitt tilgjengelig som et nytt startfôr, et eksempel på dette tunfisk (Atlantic bluefin tuna). For å kunne produsere  fiskeyngel av høy kvalitet er det helt avgjørende at det er utviklet en klar strategi for hvordan larvene og yngelen skal fôres. Som kjent må de fleste marine arter fôres med levende organismer før de overføres til formulerte fôrtyper. Tidligere benyttet de fleste marine klekkerier rotatorier og Artemia som startfôr, men begge disse organismene mangler viktige næringskomponenter og yngelkvaliteten har derfor vært variabel.  

Tuna.jpg

Tuna_3.jpg

SINTEF Ocean har sammen med NTNU etablert Norsk senter for planktonteknologi med infrastruktur som benyttes til forskning på nye og allerede etablerte oppdrettsarter. Denne aktiviteten omfatter de tidligste livsstadiene til fisk og andre marine organismer, fra de klekker og frem til de tilvennes formulert fôr. 

Utforsk fagområdene