Til hovedinnhold
Norsk English

Analyselaboratorium for miljø og biokjemi

SINTEF Ocean tilbyr analyse av et vidt spenn miljøgifter, petroleumsprodukter og biomolekyler. Med vår avanserte plattform for analytisk kjemi kan vi tilby skreddersydde løsninger for hvert enkelt prosjekt. Gjennom tett samarbeid med laboratorier på tvers av SINTEF, tilbyr vi kjemiske analyser for ethvert forskningsbehov.

Kontaktperson

Analyse laboratorium
Analyse laboratorium SeaLab. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Vi har ekspertise innen utvikling, optimering og validering av analytiske metoder, og kan raskt tilpasse metoder til nye utfordringer. Vi tilbyr både tradisjonelle og innovative løsninger for prøveopparbeiding for enhver matriks (f.eks. vannprøver, sedimenter og biologiske prøver). Vi benytter multivariat statistikk for behandling av komplekse datasett.

Analyse av miljøgifter

 • Persistente miljøgifter (PAH, PCB, PBDE, OCP)
 • Farmasøytika og personlige pleieprodukter
 • Plast og gummirelaterte kjemikalier
 • Plast og polymerdegraderingsprodukter
 • Sensitiv analyse av spormengder miljøgifter med GC-MS/MS og/eller LC-MS/MS
 • Karakterisering av komplekse miljøprøver ved hjelp av to-dimensjonal gasskromatografi koblet til høytoppløselig massespektrometri (GCxGC-qToFMS)
 • Identifikasjon av biotransformasjonsprodukter og metabolitter
 • Analyse av polymerer og mikroplast med termisk desorpsjon og pyrolyse GC-MS

Analyse av råolje, produsert vann, petroleumsprodukter og oljesølidentifikasjon

 • Analyse av total petroleum hydrokarboner, alifatiske og aromatiske hydrokarboner (> 100 analytter) utføres med GC-FID og GC-MS. Vi analyserer en utvidet liste med PAH og alkyl-substituerte PAH og fenoler
 • Oljesølidentifikasjon utføres ifølge CEN Guideline CEN/TR15522-2:2012
 • For analyse av komponenter i små prøver og konsentrasjoner benyttes høysensitiv GC-MS/MS
 • GCxGC-FID eller GCxGC-MS benyttes til karakterisering av petroleumssammensetning

Analyse av klimagass og flyktige forbindelser

 • En utvidet liste av flyktige forbindelser ('VOC'), inkludert C5-C10 alifater and C0-C5 monoaromatiske forbindelser analyseres med 'purge-and-trap' GC-MS (P&T GC-MS)
 • Klimagasser analyseres med GC-FID
 • Lukt- og smaksforbindelser (f.eks geosmin og metylisoborneol) analyseres med GC-MS/MS

Avansert karakterisering av biomolekyler

 • Lipidkarakterisering, lipidomics og pigmentanalyser med LC-MS/MS
 • Fettklasser og fettsyresammensetning med LC, LC-MS/MS og GC-FID

Skjebne- og effektstudier i kombinasjon med analytisk kjemi

I våre miljølaboratorier tilbyr vi et bredt utvalg av standardiserte og spesialiserte skjebne- og effektstudier for miljøgifter, komplekse blandinger, nano- og mikropartikler i både sjøvanns- og ferskvannsystemer. Vi tilbyr løsninger for 'whole effluent testing' (WET) og 'effect-directed analysis' (EDA).

Andre releavante laboratorier

SINTEF SeaLab

SINTEF SeaLab

Laboratoriene ved SINTEF SeaLab er etablert for å støtte forskningsaktivitetene. Våre laboratorier er godt instrumentert og fleksible for ulike typer studier.

Økotoksikologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Økotoksikologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Laboratoriet har fasiliteter for kulturhold med akvatiske organismer på ulike trofiske nivå, og for eksponerings- og biodegraderingsstudier på ulike temperaturer med gjennomstrømnings-systemer.

Mikrobiologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Mikrobiologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Vårt laboratorium benytter metoder for ulike analyser innenfor mikrobiologi/molekylærbiologi og medisinsk mikrobiologi. Hovedaktiviteten er på biodegradering av miljøgifter og implementering av data i våre miljømodeller.

Meso-skalalaboratoriet – SINTEF SeaLab

Meso-skalalaboratoriet – SINTEF SeaLab

Laboratoriet gir oss muligheten til å verifisere forsøk gjort i benkeskala under mer realistiske forhold. Våre temperaturregulerbare fasiliteter gir oss store fordeler for å forberede eksperiment for blant annet feltstudier, og gi forskere og...

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 c, Trondheim

Prosjekter