Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF SeaLab

Laboratoriene ved SINTEF SeaLab er etablert for å støtte forskningsaktivitetene. Våre laboratorier er godt instrumentert og fleksible for ulike typer studier.

Kontaktperson

SINTEF Sealab
SINTEF SeaLab

SINTEF Ocean bidrar til en mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet gjennom teknologiutvikling og forskning. Vi forsker på problemstillinger som for eksempel plast i havet, oljevern, dyrking av tare og nye fôrressurser, og teknologisk forskning med og for norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Laboratoriene ved SINTEF SeaLab er etablert for å støtte våre forskningsaktiviteter, og fasilitetene kjennetegnes ved at de er fleksible og godt instrumenterte for ulike typer eksperimentelle studier.

Ved SINTEF SeaLab kan vi tilby laboratorietjenester ved:

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 c, 7010 Trondheim

Kontaktperson:
Ansattinfo mangler